NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, LICEUL "PETRU RAREȘ", cu sediul social în Feldioara, str. Octavian Goga, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: resurse umane, gestiune economică-financiară şi administrativă, educaţie şi cultură, evidenţa populaţiei stare civilă, statistică, cercetare ştiinţifică, servicii financiar-bancare, monitorizarea-securitatea persoanelor-spaţilor şi a bunurilor publice sau private, servicii de comunicaţii electronice.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastră personale. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării lor de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, salariaţii şi instituţilor la care operatorul este subordonat Ministerul Educaţie Nationale.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziţie (art. 15), de a vă adresa justiţiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la LICEUL "PETRU RAREȘ", cu sediul social în Feldioara, str. Octavian Goga, nr. 57, sau la adresa de e-mail petruraresfeldioara@yahoo.com.

Dacă unele dintre aceste date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, prin una din modalităţile enumerate mai sus.

Creați un site gratuit!